Tandartsenkring DE KEMPEN.  

Spoedgevallendienst.

Welkom op onze website!

U bevindt zich op de website van Tandartsenkring De Kempen. 

Na bijna 50 jaar is er helaas een einde gekomen aan de weekend-, avond- en nachtdiensten van de tandartsen in de Kempen.

Sinds 1973 werd de dienst bij toerbeurt verzorgd door de tandartsen die een praktijk hadden in de Kempen en was er lokaal altijd tandheelkundige zorg voor spoedgevallen.

Zoals in vele sectoren van de samenleving is ook de tandheelkundige zorg onderhevig aan veranderingen. Zo zijn er minder maar grotere praktijken ontstaan, o.a. door de toegenomen wetgeving op het gebied van hygiëne en huisvesting.

De solistisch werkende tandarts met een praktijk aan huis wordt een uitzondering.

In de nieuwe praktijken wordt vaak met meerdere tandartsen gewerkt die doorgaans niet in hetzelfde dorp wonen. Ook is het aantal vrouwelijke tandartsen sterk toegenomen die hun gezin en beroep vaak combineren waardoor parttime werken de norm is geworden.

Dit alles leidt ertoe dat steeds meer praktijken hebben aangegeven niet meer deel te willen nemen aan de lokale dienst en deze willen uitbesteden aan een tandartsspoeddienst in Eindhoven.

Het aantal praktijken wat nog overbleef was helaas te gering om nog een goede dienstregeling te kunnen bieden en daarom zijn ook de laatste praktijken overgegaan naar de spoeddienst, Aalsterweg 108 in Eindhoven.

Wij hadden het graag anders en lokaler gezien maar zullen mee moeten in de professionalisering en zullen trachten de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Op de website en het antwoordapparaat van uw tandarts wordt aangegeven hoe de waarneming voor spoedgevallen in zijn/haar praktijk geregeld is.


Hartelijk dank voor het jarenlange vertrouwen wat u in onze dienst heeft gesteld.

 

Met vriendelijke groeten,

Het voormalige bestuur van tandartsenkring de Kempen

Richard Duyvelaar,

Jakub Nowak,

Henry Wissing.